69 Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat

Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat
vnitřní schopnosti
sebepřekonávání
   a Božího Uspokojení.