71 Má pyšná mysl

Má pyšná mysl
nepřestává mluvit o Bohu.
Běda, běda!
Mé bázlivé srdce
ještě nezačalo mluvit o Bohu.
Běda, běda!