7414

Lidská mysl je tak slabá,
že v prchavé sekundě
může být vážně ovlivněna
chorobou nebezpečné pochybnosti.