7819

Jeho dny jsou sečteny.
Proto touží vidět
Boží Světlo Odpuštění
jako nepopíratelnou skutečnost.