7904

Nespi.
Buď opatrný!
Člověk přichází zaklepat
na dveře tvé mysli.

Nespi.
Buď připraven!
Bůh přichází zaklepat
na dveře tvého srdce.