7918

Bůh od tebe nečeká,
že Mu něco řekneš.
Očekává od tebe pouze,
že se budeš učit a poslouchat.