8 Oduševnělý pláč, kde je?

Oduševnělý pláč, kde je?
   Uvnitř mého srdce.
Mocný úsměv, kde je?
   Uvnitř mé duše.
Štědré požehnání, kde je?
   Uvnitř mého života.
Kde jsem já, já sám?
   Uvnitř Božího nepoznatelného
Oka Vize.