8313

Bůh po tobě nechce,
abys Mu ukázal,
co máš.
Chce po tobě,
abys Mu dokázal,
co On pro tebe znamená.