8802

Čekáš-li, až budou příležitosti
snadno dostupné,
nikdy se ti v životě
nepodaří uspět.