8862

Dokud není dosažena
ta nejvznešenější výška,
nic není jisté,
nic není blažené,
nic není plodné.