8873

Buď statečný uvnitř i navenek!
Nedovol tyranii minulých vzpomínek,
aby zničila most naděje tvého srdce,
který té přenese na druhý břeh,
břeh světla a blaženosti.