9307

Dnes ráno mi můj Pán Nejvyšší
řekl otevřené tajemství:
jestliže Ho nebudu těšit
Jeho vlastním Způsobem,
přesto mi může dát
svůj vnější úsměv;
vnitřně ale vidí na mém aspirující srdci
velkou černou tečku.