9321

Jestliže skutečně miluješ Boha
a potřebuješ jen Boha,
dej Bohu příležitost,
aby se o tebe staral
vždy svým vlastním Způsobem.