9342

Klepej na bránu svého srdce,
abys spatřil Boha a cítil Boha.

Klepej na Bránu Božího Srdce,
abys vstoupil do Pokoje Jeho Srdce
a usedl v něm s největší radostí, láskou a vděčností.