9349

Když se před tebe postaví vnější problémy,
prostě si řekni:
„Dokážu-li meditovat navzdory tomuto odporu,
stanu se lepším a silnějším hledajícím Boha
a milovníkem Boha.“