99 Můj Milovaný Nejvyšší, zcela určitě zkrotím

Můj Milovaný Nejvyšší,
zcela určitě
zkrotím vše v mém životě,
kromě bezesných slz mého srdce
pro Tvou realizaci.