7 Život poslušnosti Bohu...

Život poslušnosti Bohu
je vnitřní krásou
a zároveň vnější krásou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 35.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 1524th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 35, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »