Je v pořádku být takto veselý po celý den?

Sri Chinmoy: Po celý den ne! Jsou chvíle, kdy musíš být vážný. Proč ale tady takové věci povoluji? Legrace odlehčuje tvoji mysl. Celý den těžce pracuješ, aby ses uživil. Tato práce zatěžuje tvou mysl velmi těžkým nákladem.

Dokonce i když jen uvidíš nějakého člověka — nemusí to být někdo z tvé práce — může tě to ovlivnit. Jdeš například po ulici a uvidíš někoho, kdo má spoustu problémů. Nemusíš s tím člověkem ani promluvit, a přesto do tebe jeho problémy vstoupí. Potom se můžeš divit, proč tvá mysl tak ohromně ztěžkla. Ta tíha přišla od člověka, kterého jsi zahlédl jen na letmou vteřinu. Pak ti to zabere čas, dlouhou dobu, než se ti podaří té tíhy zbavit. Nevíš, co do tebe ve skutečnosti vstoupilo, ale cítíš něco těžkého — velmi, velmi těžký náklad. Pouhým podíváním se na někoho, dokonce i podvědomě, aniž bys na něm něco obdivoval, na sebe přivoláš útok.

Humor však tíhu z mysli odebírá. Po pár minutách, po patnácti nebo dvaceti minutách, můžeš cítit, že se tvé mysli ulevilo, že zvážněla a vrátila se jí upřímnost, že začala místo pochybování hledat. Musíš vědět, kdy mysl hledá pravdu a kdy zpochybňuje tvoji duchovnost, pochybuje o někom nebo dělá nějaké jiné negativní věci. Když cítíš, že tvá mysl znovu hledá světlo a pravdu, je to chvíle, kdy jsi připravený meditovat.