Nejdražší žák Sri Aurobinda

Každý duchovní Mistr má mnoho, mnoho žáků, ale na druhou stranu má každý Mistr spojení, velmi blízké, bližší, nejbližší spojení s určitým studentem či žákem. Náš příběh o indickém Avatárovi začíná u Šrí Rámačandry. Naprosto nejdražším byl Šrí Rámačandrovi jeho vlastní bratr, mladší bratr Lakšmana.

Ke konci Lakšmanova života, poté co byl nucen odejít z paláce, Šrí Rámačandra řekl:

Deshe deshe kalatrani
deshe deshe cha bandhabah
tantu desha na pashyami
yatra bhrata sahodara

"„Ve všech zemích jsou manželky, ve všech zemích jsou přátelé, ale já nenajdu nikde na světě bratra, jakým byl Lakšmana.“
— Šrí Rámačandra"

Lakšmana byl Šrí Rámačandrovi velmi drahý. Každou vteřinu svého života věnoval bratrovi. Proto Šrí Rámačandra řekl, že nenajde nikoho sobě blízkého, jako byl bratr.

Nejdražší Šrí Krišnovi byl Ardžuna. Pánu Buddhovi Ananda. Šrí Čajtanjovi Nitjananda. Šrí Rámakrišnovi Naren (Svámí Vivékánanda). Sri Aurobindovi byl tento: Dilip. Sri Aurobindo řekl, že Dilip byl jeho fyzickým synem v předešlé inkarnaci.