Předmluva autora

Každý člověk má své hrdiny. Dilip Kumar Roy, Zlatý Hlas, byl náhodou mým hrdinou. My jsme ho znali jako Dilip-da. Začnu svým osobním spojením s velkou gandharvaloka duší (velcí zpěváci a hudebníci sestupující z velmi vznešené výše). Pak vám o něm povím nějaké další příběhy. Některé příběhy jsou dobře známé, jiné jsou známé jen pár lidem.

Prosím o prominutí, že jsem si dovolil zjednodušit některé rozhovory Dilipa-da s některými důležitými osobnostmi.