104. Závislá a nezávislá

Má vnější chudoba následuje
vlak luxusu.
Má vnitřní chudoba následuje
vlak touhy.

Znám dvě věci:
Má bezmocná naděje je závislá na všem.
Má bezvěká víra není závislá na ničem.