362. Obvyklé

Chybovat je obvyklé;
odpuštění je neobvyklé.
Milovat znamená zapomenout na všechny problémy;
Litovat znamená oživit všechny problémy.
Vlastnit Světlo znamená vládnout noci;
bát se Pravdy znamená odmítat Boha.