364. Když myslím

Když myslím jednou,
říkám, co jsem chtěl říct.
Když myslím dvakrát,
váhám otevřít ústa.
Když myslím třikrát,
nikdy se mi nepodaří udržet svá pyšná ústa zavřená.