366. První a poslední

První žena
    pokoušela
prvního muže,
    aby jedl.

Poslední žena
    bude inspirovat
posledního muže,
    aby byl božský,
    aby byl dokonalý,
    aby byl nejvyšší.