551. Nepřítomnost

V nepřítomnosti člověka
můj strom laskavosti pyšně roste.

V nepřítomnosti Boha
můj strom života bezmocně umírá.

Ó člověče a Bože,
říkám vám
nejvyšší tajemství:
nevědomost zmešká mou nepřítomnost,
země se stará o mou nepřítomnost,
Nebe ukončí mou nepřítomnost.