565. Průvodci

Pochybnosti, nechoď ke mně!
Když přijdeš,
zavedu tě k Víře.
Víra a já tě rozmeteme.

Obavy, nechoďte ke mně!
Když přijdete,
zavedu vás k Vůli.
Vůle a já vás rozmeteme.

Víro, přijď ke mně!
Zaveď mě ke skutečnému počátečnímu bodu.

Vůle, přijď ke mně!
Zaveď mě ke konečnému Cíli.