569. Satan a Bůh

Když lidské "já" vstupuje,
satan vstupuje také.

Kdý božské "Já" vstupuje,
Bůh vstupuje také.

Kdo je satan?
Satan je vnuk nedokonalosti
a syn zničení.

Kdo je Bůh?
Bůh je Dědeček života
a
Otec lásky.