Jsem bezmocný11

Pane Nejvyšší, jsem bezmocný. Dal jsi mi oči k vidění a srdce k cítění, ale nedal jsi mi zbraně, abych mohl dělat potřebné a změnit to, co vidím a cítím, že je třeba změnit.

Máš Své syny a dcery. Tvoji synové se tak spřátelili s nečistotou, že považuji za nemožné toto jejich přátelství ukončit. Tvé dcery se tak spřátelily s nejistotou, že považuji za nemožné jejich přátelství ukončit. A co je horší, že Tvoji synové nejen nevědomě, ale i vědomě, dokonce úmyslně vrhají svůj jed, svoji nečistotu, do aspirujících srdcí a životů Tvých dcer. Tvé dcery vědomě a úmyslně házejí svou mravenčí nejistotu do životů Tvých synů. Když vstoupí nečistota Tvých synů do Tvých dcer, omezená čistota Tvých dcer zmizí. Když nejistota Tvých dcer vstoupí do Tvých synů, omezená odvaha Tvých synů se vytratí. To neznamená, že ženy nemají nečistotu; mají nečistotu, ale ve srovnání s muži jí mají méně. A muži mají nejistotu, ale ve srovnání se ženami jí mají méně.

Tví synové mají pocit, že agrese — fyzická, vitální a mentální — je správná mužská úloha. Tvé dcery mají pocit, že frustrace — fyzická, vitální a mentální — je správná ženská úloha. Agrese mužů ničí mysl ještě předtím, než si mysl útok agresivity uvědomí. Agrese mužů ničí vitálno mužů v okamžiku, kdy do vitálna vstoupí. Tělo mužů je zničeno v okamžiku, kdy jen uslyší samotný název agrese. Srdce mužů je zničeno při samotném pohledu na agresi. Přesto Tvoji synové mají rádi agresi, milují agresi a stali se nerozlučnými přáteli s agresí.

Tvé dcery si užívají frustrace víc než čehokoliv jiného ve svém životě. Jsou zklamány, protože jejich nesčetné touhy nejsou naplněny; jsou zklamány, protože jejich nesčetné touhy jsou naplněny. Když jejich touhy nejsou naplněny, cítí, že jsou žebračky. Když jejich touhy jsou naplněny, cítí, že Bůh dává jiným lidem něco mnohem důležitějšího, ale protože ony toužily a žádaly o špatné věci, žijí nyní ve světě frustrace. Mají pocit, že měly požádat o něco jiného, že měly učinit správnou volbu. Nebo neměly mít žádnou touhu a pak by nebyly zklamány. Protože žádaly o špatnou věc, mají pocit marnosti. Protože nežádaly vůbec o nic, mají také pocit marnosti. A nakonec, pokud by nežádaly, aby byly jejich tužby naplněny, tak by měly opět pocit marnosti. A tak je frustrace jejich volba. Když jsou jejich touhy naplněny, jsou zklamané. A když Tě nepožádají o naplnění svých tužeb, jsou také zklamané.

Všechno potřebuje nějaké místo, ať už pro svou bezpečnost, nebo jen proto, že všechno má nejvyšší potřebu mít nějaké místo k odpočinku, mít dokonalé přístřeší. Muži nachází bezpečné místo pro svou agresi uvnitř žen; ženy nachází bezpečné místo, místo odpočinku pro svou frustraci, uvnitř mužů. Muž nabízí nával své agrese ženskému srdci a žena nabízí nával své frustrace životu muže.

Můj Pane Nejvyšší, jsem bezmocný, protože vidím záplavu nečistoty a dělovou střelbu agrese Tvých synů; a jsem bezmocný, protože vidím řeku nejistoty a pantera frustrace Tvých dcer. Tyto odrazující, destruktivní a žalostné kvality, řekněme kapacity mužů a žen, ničí Tvé syny a dcery přímo před vizí mého soucitu a před skutečností mé realizace.

Ó Pane Nejvyšší, zeptám-li se Tě, požádám-li Tě, abys dal větší kapacitu mužům a ženám, aby mohli překonat své nedostatky, Ty mi prostě řekneš, že jsi jim již dal potřebnou kapacitu k poražení těchto neaspirujících, odrazujících, destruktivních sil. Už jsi jim dal schopnost, ó Pane Nejvyšší, ale udělej mi laskavost: dej jim větší kapacitu, ne proto, že si to zaslouží, ne proto, že oni sami cítí její potřebu, ale proto, že cítím, že jim nejsem schopen pomoci. Snažil jsem se s nimi, modlil jsem se za ně, ale nemohl jsem jim pomoct. V té době byla jejich slabost jejich vědomou i nevědomou silou. Ale přijde doba, kdy nebudou mít slabosti vůbec.

Byl jsem ten, kdo inspiroval, byl jsem služebníkem, byl jsem milovníkem této nové vize, která má sílu změnit tvář světa. Vize bez síly není vize. K čemu je dobré něco vidět, když to nemůžete změnit? Opět, pokud nechcete vidět, co máte změnit, jak to změníte? Je dobré vidět, je lepší změnit, a nejlepší je, poté, co jste provedli změnu, prodloužit tuto změnu, tuto dokonalost, na dobu neurčitou a věčnou.

Můj Pane Nejvyšší, dal jsi mi vizi vidět Tvé stvoření takové, jaké je. Ale postup o krok dál a dej mi schopnost a sílu změnit tvář světa, a naplnit Tě Tvým vlastním Způsobem.

Můj Pane Nejvyšší, toto je způsob, jakým jeden můj aspekt pozoroval Tvé Stvoření. Ale milovník ve mně pozoruje Tvé Stvoření jiným způsobem. Protože jsi stvořil svět, protože to je Tvé Stvoření, jsem na sto procent sjednocen se slabostmi Tvých synů a dcer, se svým milujícím srdcem zájmu, sloužícím dechem života a osvěcující krásou duše.


EA 36. 14. července 1977, 12:45 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)