37.1

Už nejsem životem zklamání,
už ne.
Má mysl je nyní vlastníkem
mnoha, mnoha, mnoha
nových vln inspirace.
Mé srdce je vlastníkem
nového moře aspirace.
Můj život je vlastníkem
stále kvetoucí
zahrady vděčnosti,
kterou nyní věnuji
svému Absolutnímu Pánu Nejvyššímu.


  1. 15. ledna 2006, Kijal, Malajsie