51.1

Boží Božská Síň Slávy
nás pozve,
pouze pokud jsme se naučili
nejvyšší umění
bezesného sebenabízení
Boží Vůli.


  1. 1. února 2006, Penang, Malajsie