1.

Povzbuzení je pomocníkem osvícení.
Sri Chinmoy, Povzbuzení, Sri Chinmoy Centrum, 2005