Proč není Bůh lidská bytost jako my?

Sri Chinmoy: Bůh rozhodně je lidská bytost jako my. Bohužel ho nepoznáváme. Proč ho nepoznáváme jako lidskou bytost? Protože v sobě máme zvláštní oko a zvláštní srdce. Jakmile je toto oko a srdce jednou otevřené, budete schopni vidět, že je jako my, že je jako lidská bytost. Toto zvláštní oko je mezi našima dvěma obyčejnýma očima a trochu nad nimi. Duchovní srdce je uvnitř našeho obyčejného srdce. Jakmile budete toto zvláštní oko a zvláštní srdce vidět a cítit jejich přítomnost, snadno poznáte, že Bůh, stejně jako vy a já, je také lidská bytost.