Jak můžu být hodná holčička?

Sri Chinmoy: Každé ráno popros Boha, aby ti dal sílu a poslušnost, které potřebuješ k tomu, abys poslouchala své rodiče. Budeš se modlit k Bohu, aby požehnal tebe i tvé rodiče. Poprosíš Boha, aby s tebou a kolem tebe byl dvacet čtyři hodin denně. Když se modlíš a mluvíš přitom s Bohem, vždy se snaž cítit, že Bůh je stejně starý a na stejné úrovni, jako jsi ty. Jestliže jsou ti čtyři roky, potom ciť, že Bohu jsou čtyři roky. Když budeš cítit, že ti Bůh není ani podřazený, ani nadřazený, bude ti moct říct, jak můžeš být hodná.