11. Zkrocená mysl

Zkrocená mysl dokáže cokoli.
Dokáže dokonce myslet
na Soucitného Boha
a dokonalý život.