1119 Uchovávej svůj vnitřní život

Uchovávej svůj vnitřní život posvátný,
a ne tajný.

Uchovávej svůj vnější život oduševnělý,
a ne mocný.