1176 Blaženost příležitosti vede člověka

Blaženost příležitosti vede člověka
ke světlu moudrosti.
Světlo moudrosti vede člověka
k Uspokojení Boha.