1192 Nejvyšší objev

Říkáš mi,
že je s tvým životem něco špatně,
ale nevíš, co to je.
Řeknu ti, co musíš vědět.
Jen buď šťastný
a zůstaň šťastný,
protože nejvyšší objev
jsi již udělal:
přední i boční dveře
jsou již otevřené.
Kdo je otevřel?
Samotný Bůh.
Zoufale čeká
na tvůj návrat.