1360 Meditace, jako anděl

Meditace, jako anděl,
přišla osvítit jeho mysl,
osvobodit jeho srdce,
učinit jeho život nesmrtelným.