1394 Bůh má stále víru

Jeho mysl nemyslí.
Jeho srdce nemiluje.
Jeho duše se nestará.
Přesto Boží Obloha Soucitu
a Boží Slunce Odpuštění
v něj neztratily víru.