1584 Chci být veden

Můj drahý Pane,
veď mě, prosím,
každý den.

Můj sladký Pane,
veď mě, prosím,
jakýmkoli způsobem.

Můj milovaný Pane,
veď mě, prosím,
až na konec mé cesty.