1882 Nedovol napětí

Nedovol napětí,
aby probodlo tvůj život,
chceš-li uspět ve svém životě modlitby
a pokročit ve svém životě projevení.