1900 Tři himálajské modlitby

Tři himálajské modlitby:
Pane, dej mi schopnost
milovat Tvé Nohy Odpuštění bezvýhradně.

Pane, dej mi schopnost
milovat Tvé Srdce Soucitu neúnavně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Oko Spravedlnosti nepodmíněně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 447th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »