2. Nejsi zahanbeno?

Pospěš si, mé tělo!
Nejsi zahanbeno
svou nocí letargie?

Pospěš si, mé vitálno!
nejsi zahanbeno
svým agresivním bojem?

Pospěš si, má mysli!
Nejsi zahanbena
svou jedovatou pochybností?

Pospěš si, mé srdce!
Nejsi zahanbeno
svou bázlivou nejistotou?