2131 Má mysl používá svou sílu

Má mysl používá svou sílu
k ovládání světa.
Mé srdce používá svou sílu
k osvobození mého života.