2139 Není snadno k nalezení

Bezpodmínečně odevzdaný hledající
není snadno k nalezení
dokonce i spojenými silami století.