2160 Hloubka pekla

Víš, že pochybující mysl
je hloubkou pekla.
Nevíš ale,
že milující srdce
je výškou Nebe.
Toto musíš poznat také!