2198 Ztratil jsem Tě

Ztratil jsem Tě, můj Pane,
ne proto, že mým důvěrným přítelem
je temná noc nevědomosti,
ale proto, že jsem se Tě nikdy neodvážil považovat
za svého vlastního, zcela vlastního.