2203 Můj život potřebuje vedení

Pozornost —
mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —
mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —
má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —
mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —
můj život potřebuje vedení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 23.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 475th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 23, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »