2236 I přes mou žalostnou víru

I přes mou žalostnou víru
budu milovat Boha Spasitele.
I přes mou nejistou lásku
budu poslouchat Boha Velitele.