2255 Světlo Spravedlnosti Mistra

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
když se budou obávat
Světla Spravedlnosti Mistra.